tirsdag 12. august 2008

Proposisjoner til utvidet klubbstevne i Alta

Alta Rideklubb inviterer til
utvidet klubbstevne
i dressur og sprang
20- 21 september på Sentrumstallen

1. Påmelding på NRYF’s blankett. Sendes på Sendes på mail: sandstrand3@hotmail.com. Oppgi mailadresse, samt årstall på rytter( skrives i merknadsfeltet) Påmeldingen kan også fakses om det er behov for det. Ta da kontakt med Grethe Hansen på tlf 48 29 31 04.
2. Påmeldingsfrist: Fredag 12 september. Påmelding etter frist godtas mot dobbel avgift, se programmet. Negativ starterklæring innen: 17.09.08. Sendes på email til sandstrand3@hotmail.com. Hvis påmeldte ikke vil starte, må avbud meldes innen denne fristen.
3. Påmeldingsavgift: Kr 100 pr start. Avgiften betales i kiosken før første klasse du skal ri starter.
4. Ryttermelding sendes ut til alle påmeldte innen torsdag 18 september, og legges ut på Alta rideklubbs internettside; www.altarideklubb.no
5. Kontaktperson før stevnet: Arne Kristensen tlf 90147708. Vær så snill å ringe om du lurer på noe, ikke send meldinger.
6. Stevnestart; Stevnet starter kl 11.00 begge dager. Nærmere info om når sekretariatet åpner og klassene starter gis i ryttermeldingen.
7. Gyldig vaksinasjonskort skal fremvises ved oppmøte, og før hesten lastes av hengeren på stevneplassen. Nærmere beskjed om hvem kortet skal vises til kommer i ryttermeldingen.
8. Oppstalling. Begrenset antall stallplasser på diverse staller i Alta. Kontakt: Arne Kristensen tlf 90147708.
9. Innkvartering: Park hotell tlf:78457400, Kronstad Camping tlf:78430360, Strand Camping:78434022, Vica qualityhotell 7843 4711
10. Stevnetelefonnummer: Oppgis i ryttemelding
11. Stevnet: arrangeres på grusbane, både fremridning og konkurranse bane.
12. Overdommer dressur: DDA Grethe Hansen
13. Overdommer sprang; SDA Tina Sandstrand
14. Feil og stil dommer: Oppgis i ryttermelding
15. Banebygger: BBA Arne Kristensen
16. Steward: Oppgis i ryttermeldingen
17. Premier: Rosetter og gavepremier. Rosetter til alle plasserte. Deltaker rosetter til alle tom fylte 12 år. Vandrepokal i LB hest og ponni dressur, og i LB ponni, samt hest 1 meter.
18. Kiosksalg på stevneplassen. Ytterligere opplysninger kommer i ryttermelding.
19. Endringer: Arrangøren forbeholder seg retten til endringer jf KR 1 § 143. NRYF’s reglement gjelder på hele stevneområdet
20. Inviterte klubber til det utvidede klubstevnet: Hammerfest Rideklubb, Nordreisa Rideklubb, Karasjok Rideklubb, Ryttersportsklubben NOR, samt medlem fra annen klubb som først melder seg på.


Program

Dressur klasser lørdag 20 september 08

Utvidet klubbstevne:
Kl 1: LD 2 Ponni NRYF 1999 20 x 40 bane Pokaler/gavepremier
Kl 2: LD 2 hest NRYF 1999 20 x 40 bane Pokaler/gavepremier
Kl 3 LC 2 Ponni NRYF 2008 20 x 60 bane Pokaler/gavepremierKl 4: LC 2 Hest NRYF 2008 20 x 60 bane Pokaler/gavepremier
Kl 5 LB 2 Ponni NRYF 2008 20 x 60 bane Pokaler/gavepremierKl 6: LB 2 Hest NRYF 2008 20 x 60 bane Pokaler/gavepremier
Kl 7 LA 2 Ponni NRYF 2003 20 x 60 bane Pokaler/gavepremierKl 8: LA 2 Hest NRYF 2003 20 x 60 bane Pokaler/gavepremierSprang klasser søndag 21 september 08

Klasser. Høyder. Bedømming. Premie

Kl 9 Åpen klasse 50 cm. § 279. CR 2 forsøk. Sløyfer
Kl 10 Ponni LD Kat. 1-2-3. ( 50-60-70 cm ) § 279. CR 2 forsøk. Sløyfer
Kl 11 Ponni LC Kat. 1-2-3 ( 60-70-80 cm ) § 280. Feil og Stil. Gavepr
Kl 12 Ponni LB Kat. 1-2-3 ( 70-80-90 cm ) § 238.2.1 Vandrepokal
Kl 13 Ponni LA Kat. 1-2-3 ( 80-90-100 ) § 280. Feil og Stil. Gavepr
Kl 14 Hest 60 cm § 279. CR 2 forsøk Sløyfer.
Kl 15 Hest 70 ” § 280. Feil og Stil Gavepr.
Kl 16 Hest 80 ” § 280. Feil og Stil Gavepr.
Kl 17 Hest 90 cm § 238.2.1 Gavepr.
Kl 18 Hest 100 ” § 238.2.2 Vandrepokal
Kl 19 Hest 110 ” § 280. Feil og Stil Gavepr
Kl 20 Hest 120 ” § 279. CR 2 forsøk Sløyfer.


Startavgift alle klasser er kr 100,-

Alta Rideklubb ønsker hjertelig velkommen
til en trivelig og sosial helg

Proposisjonen er godkjent av Finnmark rytterkrets v/ Clausen

Ingen kommentarer: