tirsdag 21. april 2009

PROGRAM DRESSURDOMMERKURS DDA/DDI


Lørdag:
10.00-10.30 Hva er dressur. Dressurdommerens oppgave
10.30-11.30 Gangartene. Teori pluss video
11.30-14.00 KR IV med hovedvekt på øvelser og program (teori pluss video).
14.00-15.00 Lunsj
15.00-16.00 Praktisk dømming LC.
16.15-17.30 Praktisk dømming LB
17.30-19.00 Praktisk dømming LA
Søndag:
09.00-13.30 Resten av KR IV. Viktige punkter i KR I. Demonstrasjon video hvis tid.
13.30-14.30 Lunsj.
14.30-15.30 Praktisk eksamen LB:2
15.45-16.45 Praktisk eksamen LA:3
17.00-18.30 Gjennomgang av eksamen, helst på video
Teorieksamen avlegges som en hjemmeoppgave etter kurset, som sendes inn for retting! Kan gjerne sendes på E-mail.
Materiell (må bringes med til kurset):
• KR I, KR IV, KR V (§ 525, § 526, Kap 5) siste utgave. Sjekk endringer på www.rytter.no
• Programheftet spesialdressur siste utgave (event. skrive ut aktuelle program fra www.rytter.no)
• Veiledning for dressurdommere NRYF 2003 (kan hentes på NRYFs hjemmeside: www.rytter.no)
• Papplater minst A5 med tallene 0-10.
• Skrivesaker
• Varmt tøy.
Les gjennom reglementene på forhånd spesielt KR I §§ 110, 114, 115, 121- 126 (NB § 125!), 130, 131, 134, 135, 144, 145, 148, 160-166, 170-175, 177 (innledningen og §1-3), § 191, Tillegg 2, Tillegg 3, Tillegg 4, Tillegg 5.1 og 4. Hele KR IV unntatt §§ 445, Kap 6.
LC:3, LB:2 og LA:3 må kunnes. Også de andre programmene LC-LA må kunnes rimelig godt.

VÅRENS SISTE KLUBBTRENING


Kirsten Arnesen kommer 2.-3. mai 2009
Det vil være ei økt med dressur, ei med bakkearbeid/cavaletter og ei økt med banehopping. Mulighet til å ri bare dressur for de som ønsker det.
Vi vil som vanlig også ha teori denne helgen (søndagen)
Klubbtreningen er åpen for alle – inntil 12-15 deltakere
Pris: kr.1000 for medlemmer i Hammerfest Rideklubb
Blir det ledige plasser kan også medlemmer fra andre klubber delta for kr. 1200
Bindende påmelding!
Spørsmål kan rettes til Britt (tlf. 97683120) eller Susanne (tlf. 99129220)

lørdag 4. april 2009