mandag 1. september 2008

Velkommen til høststevne

HAMMERFEST RIDEKLUBB INVITERER TIL
Utvidet klubbstevne i sprang

Lørdag13.september 2008

Anmeldelser til:
Hammerfest Rideklubb
Galeasvn 15, 9600 HAMMERFEST
Epost: stevnekomite@yahoo.no
(Bruk NRYF anmeldelsesblankett, og husk
rytterlisens og hesteregistreringsnummer)

Frister:
Anmeldelse: 08.09.08
Negativ starterklæring: 11.09.08. 18:00
Inviterte klubber:
Alta rideklubb, Karasjok kjøre- og rideklubb og de 3 klubber som melder seg først på utenom
Stevneavgifter:
Stevneavgifter betales før ekvipasjens første start på stevnet.
Etteranmeldelser senest innen stevnets start mot dobbelavgift.
Oppstallingsforhold:
Hammerfest staller har en begrenset megnde bokser som kan leies til kr. 150,- pr døgn. Forespørsel om boks avtales direkte med oppstallingsansvarlig.
Forslag til innkvartering:
Thon Hammerfest Hotell, Tlf. 78429600
Skytterhuset Motell, Tlf. 78411511
Rica Hotell Hammerfest Tlf. 78425700
Teknisk personell:
Dommer: Helle Nystad SDA
Feil og stil : Mariell Haugen
Banebygger: Arne Kristensen SBA
Chiefsteward: oppgis i ryttermelding
Førstehjelpsansvarlig: Oppgis i ryttermelding
Baneforhold:
Innendørs ridehall 20x60 m . Avridning utendørs grusbane.
Kontaktpersoner for stevnet:
Kontaktperson: Britt Clausen, Tlf. 97683120
Oppstallingsansv.: Veronica Rønbech, Tlf. 95702723
Sekretariat (under stevnet): Tlf. 97683120 Internettside:
www.hammerfest-staller.no Ryttermelding legges ut her torsdag 11.09.08.
Negativ starterklæring:
Frist for negativ starterklæring er 11.09.08 kl 18.00. Denne kan sendes Britt Clausen på mail clausen@fikas.no eller mobil 97683120
Sekretariat:
Åpner lørdag kl.11.00
Annet:
Husk vaksinasjonskort og ponnimålekort

Lørdag 13.09.08 Kl. 12.00

Kl. 1 50 cm ponni bed: § 279 CR 2 forsøk CR sløyfer 100
Kl. 2 Lett C ponni (kat. 1,2 og 3) bed: § 280 Feil og stil Vandrepokal 110
Kl. 3 Lett B ponni kat 1,2 og 3) bed:§ 280 Feil og stil Ærespremier 120
Kl. 4 Lett A ponni (kat 1,2 og 3) bed:§238 1.2 Ærespremier 150
Kl. 5 70 cm åpen bed: §279 CR 2 forsøk CR sløyfe 100
Kl. 6 80 cm åpen bed: § 280 Feil og stil Ærespremier 110
Kl. 7 90 cm åpen bed: § 238 1.2 Ærespremier 120
Kl. 8 100 cm åpen bed:§274 5.2 Vandrepokal 130
Kl 9 110 cm åpen bed: § 238 2.1 Ærespremier 150

Proposisjonen er godkjent av Finnmark Rytterkrets v/Britt ClausenHAMMERFEST RIDEKLUBB INVITERER TIL

D-stevne i Dressur med innlagte klubbklasser

Tid og sted: Hammerfest Staller søndag 14.september 2008

Inviterte klubber:
Alta rideklubb, Karasjok kjøre- og rideklubb og de 3 klubber som melder seg først på utenom. (gjelder kun utv.klubbstevne)

Anmeldelser til:
Hammerfest Rideklubb
Galeasvn 15, 9600 HAMMERFEST
Epost: stevnekomite@yahoo.no
(Bruk NRYF anmeldelsesblankett, og husk
rytterlisens og hesteregistreringsnummer)

Frister:
Anmeldelse: 08.09.08
Negativ starterklæring: 11.09.08. 18:00
Stevneavgifter:
Stevneavgifter betales før ekvipasjens første start på stevnet.
Etteranmeldelser senest innen stevnets start mot dobbelavgift.
Oppstallingsforhold:
Hammerfest staller har et begrenset antall bokser som kan leies til kr. 150,- pr døgn. Forespørsel om boks avtales direkte med oppstallingsansvarlig.
Forslag til innkvartering:
Thon Hammerfest Hotell, Tlf. 78429600
Skytterhuset Motell, Tlf. 78411511
Rica Hotell Hammerfest Tlf. 78425700
Teknisk personell:
Overdommer: Morten Østenstad DD2
Chiefsteward: Oppgis i Ryttermelding
Baneforhold:
Dressurkonkurransen foregår i ridehall 20x60 m. Avridning utendørs grusbane.
Kontaktpersoner for stevnet:
Kontaktperson: Britt Clausen, Tlf. 97683120
Oppstallingsansv.: Veronica Rønbech, Tlf. 95702723
Sekretariat (under stevnet): Tlf. 97683120
Internettside:
www.hammerfest-staller.no
Ryttermelding legges ut her fredag 12.09.08.
Negativ starterklæring:
Frist for negativ starterklæring er 11.09.08 kl 18.00. Denne kan sendes Britt Clausen på mail clausen@fikas.no eller mobil 97683120
Sekretariat:
Åpner søndag kl.09.00
Annet:
Husk vaksinasjonskort, hestelisens og rytterlisens, samt ponnimålekort. Rytterlisens kreves for start på D-stevnet

Søndag 14.09.08 Kl. 10.00

Kl. 1 Utvidet klubbstevne LD:2 NRYF 1999 åpen Clear round sløyfe 100
Kl. 2 Utvidet klubbstevne LC:3 NRYF 1998 åpen Ærespremier 100
Kl. 3 Utvidet klubbstevne LB:2 NRYF 2008 åpen Ærespremier 100
Kl. 4 Distriktsstevne LB:3 NRYF 2008 Ponni Vandrepokal 110 10
Kl. 5 Distriktsstevne LB:3 NRYF 2008 Hest Ærespremier 110+10
Kl. 6 Distriktsstevne LA:2 NRYF 2003 åpen Ærespremier 120+10
Kl. 7 Distriktsstevne LA:5 NRYF 2007 åpen Vandrepokal 130+10
Kl. 8 Distriktsstevne MB:1 NRYF 2008 åpen (400+300+200) 140+10

Proposisjonen er godkjent av Finnmark Rytterkrets v/Britt Clausen

Ingen kommentarer: