onsdag 27. august 2008

Lyst å prøve deg på feltritt?


TANA KJØRE OG RIDEKLUBB INVITERER TIL
KNØTTECUP PÅ VANGEN I HOLMFJELL

DISTRIKTSSTEVNE, 13. sep 2008

Anmeldelser til:
Tana Kjøre Og Rideklubb
v/Mette Lillebostad, Holmesund
9846
TANA
(Bruk NRYF anmeldelsesblankett, og husk rytterlisens og hesteregistreringsnummer)
Epost: me-lille@dcpost.no

Frister:
Anmeldelse: 08.09.2008
Etteranmeldelse godtas innen frist for negativ starterklæring mot dobbel avgift.
Negativ starterklæring: 10.09.2008, kl. 20:00

Stevneavgifter:
Kontant i sekretariatet før start. Ambulanse-/veterinæravgift kr 130,-

Oppstallingsforhold:
Ingen stallplasser på stevneplassen, men mulighet for å låne innhegning.
Ønske om innhengning oppgis på anmeldelse.
Evt. oppstalling kan avtales med Tana videregående skole på tlf 78925000, eller Stall Hortis v/Laila Johannessen tlf 91820483

Forslag til innkvartering:
Tana videregående skole, Tlf. 78925000
Hotel Tana AS, Tlf. 78928198

Teknisk personell:
Teknisk Delegat: Erik Mangerud
Dressurdommer: Siw Hege Mortensen DDI
Sprangdommer: Mette Lillebostad SDI
Banebygger: Ulf Magne Nilsen

Baneforhold:
Dressur: Grusbane 20x60.
Sprang: Sandbane 30x70.
Terrengdel: sand og gress.
Oppvarming sand/grus.

Kontaktpersoner for stevnet:
Kontaktperson: Mette Lillebostad, Tlf. 91856350
Sekretariat (under stevnet): Tlf. oppgis i ryttermeld.

Ryttermelding:
Sendes ut på mail fredag 12.09.08 til de som oppgir mailadresse på anmeldelsen. Utfyllende praktiske opplysninger gis i ryttermeldingen.

Andre opplysninger:
Husk å ta med og vise hestepass med gyldige vaksinasjoner, medicalcard og nummervest.
Hestepass vises til parkeringsvakt før avlasting eller i sekretariatet.
Mønstring av hest foregår før
start.
Kiosk på stevneplassen.

Endringer:
Arrangøren forbeholder seg retten til endringer. Evt endringer oppgis i
ryttermeldingen.


Lørdag 13.09, Kl. 10:30


Kl. 1
Knøttecup - ponni Deltakerrosett 220
Dressur: LC:1 NRYF 1999. Sprang: 0,60 m. Utholdenhetsprøven, fase D: 0,60 m. Åpen for ponniekvipasjer som ikke har fullført klassen Lett ponni feltritt

Kl. 2 Knøttecup - Hest Deltakerrosett 220
Dressur: LC:1 NRYF 1999. Sprang: 0,60 m. Utholdenhetsprøven, fase D: 0,60 m. Åpen for ekvipasjer som ikke har fullført klassen 0,90 m hest feltritt

PROPOSISJON - Utskriftsdato: 21.aug.2008 - 19:32 © HorsePro Stevne (www.horsepro.no) Godkjent 26.08.08 av Kirsten Arnesen, NRYF Feltritt terminlistekomite

Ingen kommentarer: