tirsdag 17. november 2009

klubbstevne i dressur med innlagt klubbmesterskap 28.-29.november 2009

HAMMERFEST RIDEKLUBB
INVITERER TIL
klubbstevne i dressur med innlagt klubbmesterskap
28.-29.november 2009

Anmeldelser til: Hammerfest Rideklubb
Galeasvn 15
(Bruk NRYF anmeldelsesblankett, og husk 9600 HAMMERFEST
rytterlisens og hesteregistreringsnummer) Epost: stevnekomite@hammerfest-rideklubb.no

Frister: Anmeldelse: 25.11.09
Negativ starterklæring: 27.11.09. kl 18:00

Stevneavgifter: Stevneavgifter betales før ekvipasjens første start på stevnet.
Etteranmeldelser senest innen stevnets start mot dobbelavgift.

Teknisk personell: Hoveddommer: Siv Øvernes DD1
Dommer : Britt Clausen DDA
Chiefsteward: oppgis i ryttermelding

Baneforhold: Innendørs ridehall 20x40 m . Oppvarming innendørs i puljer på liten bane
Kontaktpersoner for stevnet: Kontaktperson: Britt Clausen, Tlf. 97683120 og Siv Bente Jæger tlf.91 18 33 22
Sekretariat (under stevnet): Tlf. 91 18 33 22
Internettside: www.hammerfest-staller.no
Ryttermelding henges opp i stallen.
Negativ starterklæring: Frist for negativ starterklæring er 27.11.09 kl 18.00. Denne kan sendes Britt Clausen på mail clausen@fikas.no eller mobil 97683120
Sekretariat: Åpner lørdag kl.11.00

Lørdag 28.11 kl 12.00

Kl. 1 LD:2 NRYF 1999 Clear Round CR sløyfer
Kl. 2 LC:1 NRYF 2009 åpen klasse Ærespremier
Kl. 3 LC:3 NRYF 2009 åpen klasse (1.avd.klbubbmesterskap jr.) Ærespremier
Kl. 4 LB:1 NRYF 2009 åpen klasse (1.avd.klubbmesterskap sr.) Ærespremier
Kl. 5 LA:0 NRYF 2009 åpen klasse Ærespremier

Søndag 29.11 kl 12.00

Kl 6 LD:2 NRYF 1999 Clear Round CR sløyfer
Kl 7 LC:1 NRYF 2009 åpen klasse Ærespremier
Kl 8 LB:1 NRYF 2009 åpen klasse Ærespremier
Kl 9 LB:4 NRYF 2009 åpen klasse (finale klubbmesterskap jr) Ærespremier
Kl 10 LA:1 NRYF 2009 åpen klasse (finale klubbmesterskap sr.) Ærespremier

Avgifter er kr. 100 for hver klasse

For å starte klubbmesterskap må fylle 11 år i 2009 eller være eldre. Klubbmesterskap for junior er for ryttere ut det året de fyller 18 år. Det er tillatt for juniorer som fyller 16 år i løpet av 2009 å starte senior.
Klubbmesterskapet går over 2 klasser og man må starte både 1. og 2. avd for å delta i mesterskapet
Man kan godt starte i klassene uten å være med i mesterskapet. Det er også mulighet og starte en klasse utenom mesterskapet om man ønsker det.

Det er 3 premierte i mesterskapet. Alle får medalje og rosett. Vinneren får i tillegg dekken med trykk.

Hver hest/ponni kan starte 3 ganger pr. dag. Deltakersløyfe til alle ryttere ut det året de fyller 12 år.
Dette i henhold til NIFs barneidrettsregler.

Det vil være café på klubbrommet alle dager.

Alle dressurprogram finnes på: www.rytter.no og kan skrives ut derfra. Eller spør undertegnende.Spørsmål kan stilles til Britt på tlf. 97 68 31 20 eller i stallen


Hilsen oss i stevnekomiteen


HESTEBUTIKK:

ZERO A/S fra Vadsø vil være tilstede hele helga og selge utstyr til hest og rytter. Så her har man sjansen til å kjøpe julegaver eller bare fornye seg og hesten litt!

Ingen kommentarer: