tirsdag 21. april 2009

PROGRAM DRESSURDOMMERKURS DDA/DDI


Lørdag:
10.00-10.30 Hva er dressur. Dressurdommerens oppgave
10.30-11.30 Gangartene. Teori pluss video
11.30-14.00 KR IV med hovedvekt på øvelser og program (teori pluss video).
14.00-15.00 Lunsj
15.00-16.00 Praktisk dømming LC.
16.15-17.30 Praktisk dømming LB
17.30-19.00 Praktisk dømming LA
Søndag:
09.00-13.30 Resten av KR IV. Viktige punkter i KR I. Demonstrasjon video hvis tid.
13.30-14.30 Lunsj.
14.30-15.30 Praktisk eksamen LB:2
15.45-16.45 Praktisk eksamen LA:3
17.00-18.30 Gjennomgang av eksamen, helst på video
Teorieksamen avlegges som en hjemmeoppgave etter kurset, som sendes inn for retting! Kan gjerne sendes på E-mail.
Materiell (må bringes med til kurset):
• KR I, KR IV, KR V (§ 525, § 526, Kap 5) siste utgave. Sjekk endringer på www.rytter.no
• Programheftet spesialdressur siste utgave (event. skrive ut aktuelle program fra www.rytter.no)
• Veiledning for dressurdommere NRYF 2003 (kan hentes på NRYFs hjemmeside: www.rytter.no)
• Papplater minst A5 med tallene 0-10.
• Skrivesaker
• Varmt tøy.
Les gjennom reglementene på forhånd spesielt KR I §§ 110, 114, 115, 121- 126 (NB § 125!), 130, 131, 134, 135, 144, 145, 148, 160-166, 170-175, 177 (innledningen og §1-3), § 191, Tillegg 2, Tillegg 3, Tillegg 4, Tillegg 5.1 og 4. Hele KR IV unntatt §§ 445, Kap 6.
LC:3, LB:2 og LA:3 må kunnes. Også de andre programmene LC-LA må kunnes rimelig godt.

Ingen kommentarer: