fredag 20. mars 2009

Dommeraspirant-/dressurdommer I kurs


Finnmark Rytterkrets inviterer til DDA/DDI- kurs 25.-26.april 2009

Kurset avholdes i Hammerfest ved Hammerfest Staller
Kursleder: Kjell Myhre (internasjonal dommer)
Kursansvarlig: Finnmark Rytterkrets

Kurset er åpent for personer som ønsker å bli dressurdommere, som har en del rideerfaring og som har fylt 18 år. Dressurdommeraspiranter kan ved bestått eksamen bli dressurdommer I.

Ved stor deltagelse vil Finnmark Rytterkrets bli prioritert. Ut over dette er kurset åpent for deltakere fra hele landet.

Alle må ha gjennomført KR I kurs i forkant.

Tidsskjema for dommeraspirantkurset:

Lørdag 25.april: Kl. 10.00-19.00
Søndag 26.april: Kl. 09.00-18.30


Det vil bli enkel lunsj begge dager inkludert i kursavgiften.

Kursavgifter: Kr 750,- for medlemmer av Finnnmark Rytterkrets. Kr. 1000,- for andre

Bindende påmelding innen 15.april

Deltakernavn med adresse, fødselsdato, tlf.nr samt klubb sendes til
Finnmark Rytterkrets v/Britt Clausen til adresse/mail som vist under.
Deltakerne kan søke sine klubber om å få dekket kursavgiften etc.
Utgifter til overnatting og måltider som ikke er lagt inn i kurset, dekkes av den enkelte.

Vi ønsker fremtidige dressurdommere velkommen til kurs i Finnmark Rytterkrets

Med vennlig hilsen

For Finnmark Rytterkrets
Britt Clausen (nestleder)
Joseph Lommijærvis vei 6
9600 Hammerfest
clausen@fikas.noOpplysninger kan fås på tlf. 97 68 31 20

Ingen kommentarer: